Academic Writing

เขียนได้ .......เขียนดี....... มากกว่า 200 คำใน 15 นาที
เรียนเทคนิคการเขียน Essay หรือเรียงความให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่หน้าอ่าน เหมาะสำหรับนักเรียนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้านการเขียน เพื่อเขียนงานส่งเป็นการบ้าน หรือสำหรับการสอบทั่วไป และการสอบเขียนเรียงความเข้าระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ทำไมต้องเขียนเรียงความ? นี่คือการวัดความคิด ความรู้เรื่อง grammar คำศัพท์ อย่างแท้จริง เมื่อคุณพร้อมในระดับที่น่าพอใจ คุณก็ยังสามารถนำทักษะตรงนี้ ไปต่อยอดการเขียนของ TOEFL หรือ IELTS ได้อย่างมั่นใจ เพราะนี่คือพื้นฐานที่นักเรียนระดับมัธยมต้นถึงปลาย ควรที่จะได้รับการฝึกฝน ให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของการเขียน

สมัครเรียนวันนี้ ได้รับส่วนลด 25 % ทันที!!!