English for Kids

เรานำเสนอราคาเบาๆ ให้น้องๆได้สนุก ได้ความรู้ ในเชิงสร้างสรรค์
ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ น้องๆจะได้ความรู้และการฝึกทักษะที่มีประโยชน์ในการพัฒนาความคิด โต้ตอบได้รวดเร็ว เรียนรู้ที่จะฝึกการใช้ความคิดและเลือกการตอบอย่างฉลาดกว่าน้องๆรุ่นเดียวกัน ที่ไม่ได้รับการฝึกกับเรา เราเข้าใจดีที่จะพัฒนาน้องๆ ให้ใช้สมองที่กำลังเจริญเติบโตให้ได้ประโยชน์สูงสุด น้องๆจะได้ฟังพูด อ่าน และเขียนในหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก junior ที่มีอายุ 5-10 ปี และเด็กโต senior11-14 ปี เราดูแลน้องๆที่มาเรียนด้วยความใส่ใจ เหมือนลูกเหมือนหลาน มีขนมและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ไว้คอยต้อนรับเวลาน้องๆหิวอีกด้วย มั่นใจด้วยคุณภาพของการเรียน และความปลอดภัยสูงสุด เพราะโรงเรียนของเราได้ทำการออกแบบ ให้มีมาตรฐานมากกว่าที่กระทรวงศึกษากำหนด เพื่อให้ผู้ปกครองของน้องๆทุกคน สบายใจกับ AEC

สมัครเรียนวันนี้ ได้รับส่วนลด 25 % ทันที!!!