ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับผู้ลงทุน

1. จัดหาสถานที่สำหรับการขาย (ผู้ลงทุนจัดหาเอง) โดยทำเลที่แนะนำได้แก่

1.1. ห้างสรรพสินค้า

1.2. ตลาดโต้รุ่ง

1.3. ป้ายรถประจำทาง

1.4. สถานที่ใกล้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอพัก ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก

1.5. บริเวณย่านที่มีคนวัยรุ่น หรือคนทำงาน เที่ยวผ่านค่อนข้างมาก

2. ศึกษารายละเอียดแฟรนไชส์ของเราในเบื้องต้นก่อน ที่นี่

3. ติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

4. นัดเซ็นต์สัญญาและรับคู่มือการชงเครื่องดื่มต่าง ๆ (ชำระงวดแรก) โดยติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายเว๊บไซค์นี้ หรือถ้าไม่สะดวกจะมาในวันทำสัญญาด้วยตนเอง ก็สามารถโอนเงินงวดแรกผ่านบัญชีธนาคารมาให้ทางเราก่อนก็ได้ และทางเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินงวดแรกไปให้ก่อน จนเคาน์เตอร์หรือรถเข็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมาชำระเงินในส่วนที่เหลือ พร้อมทำสัญญาในวันเดียวกันก็ได้

5. รออุปกรณ์ประมาณ 5-7 วัน (เนื่องจากต้องสั่งทำ)

6. เปิดร้านพร้อมรับการฝึกการชงเครื่องดื่มต่าง ๆ (ชำระเงินค่าอุปกรณ์งวดสุดท้ายและค่าวัตถุดิบชุดแรก)